Jakie są składniki wynagrodzenia?

Co to jest wynagrodzenie, wie praktycznie każdy – pracodawca, pracownik, jak i indywidualne osoby. Wynagrodzenie urlopowe również jest znane, ponieważ w dalszym ciągu oznacza wynagrodzenie standardowe, ale obliczone za okres urlopowy. Powstaje tutaj jednak pytanie jakie składniki wynagrodzenia mogą być wliczanie do podstawy urlopowej?

Wynagrodzenie składa się z pewnych składników, pytanie jakie z tych składników mogą być wliczane do podstawy urlopowej?

Poniżej przedstawiamy listę wyżej wspomnianych składników:

  • wynagrodzenie zasadnicze określone w sposób stały,
  • dodatki miesięczne ustalone jako stała kwota, np. dodatek funkcyjny,
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
  • dodatki za pracę w nocy,
  • dodatki za pracę ponadwymiarową pracowników zatrudnionych na część etatu,
  • premie regulaminowe, jeśli przysługują za wykonanie określonego i mierzalnego planu i zasady ich otrzymywania lub nie są określone w regulaminie wynagradzania,
  • składniki wynagrodzenia o charakterze roszczeniowym,
  • składniki wynagrodzenia wypłacane periodycznie, czyli wypłacane co jakiś czas, przy czym okresy, za jakie są wypłacane, nie muszą być jednolite i nie muszą być regularne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *