Prefiks przed numerem NIP

Prefiks przed numerem NIP

Niektórzy przedsiębiorcy otrzymują faktury, na których widnieje prefiks kraju poprzedzający numer NIP kontrahenta. Czy jest to prawidłowe? Czy zmienia to sposób rozliczenia z US?

 

Otrzymując od kontrahenta fakturę z prefiksem „PL” przed numerem NIP nie trzeba się niczego obawiać bowiem polskie prawo pozwala na stosowanie prefiksu w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych.

Prefiks stosowany jest głównie do transakcji zagranicznych, jednakże może być również stosowany w transakcjach krajowych, jak wspomniano powyżej. W Polsce prefiks kraju oznaczany jest jako „PL”, a następnie znajduje się liczbowy numer NIP. Prefiks używany w transakcjach zagranicznych z krajami UE oznacza, iż podatnik jest podatnikiem VAT UE i może dokonywać jakichkolwiek transakcji (wymiany) z zagranicą.

Fakturę wystawioną przez kontrahenta oczywiście należy zaksięgować normalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *