Zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym

Wiele osób zastanawia się, jakie są zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Wyjaśniamy.

Na początek należy podkreślić najważniejszą kwestię, iż możliwość zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym dotyczy wyłącznie czynnych podatników podatku od towarów i usług!
W systemie jaki obowiązuje przy podatku towarów i usług możliwość uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku i opodatkowania wyłącznie ostatecznego konsumenta – nabywcy.

Aby podatnik mógł uzyskać ww. zwrot podatku musi złożyć odpowiednią deklarację dla podatku od towarów i usług:

VAT-7,

VAT-7K lub

VAT-7D,

– wykazującą istnienie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Deklarację składa się odpowiednio do:
  • 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu – deklaracja za okresy miesięczne,
  • do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale — dotyczy to podatników, którzy wybrali metodę kasową lub kwartalną metodę rozliczeń.
W niektórych przypadkach do deklaracji należy dołączyć umotywowany wniosek o zwrot podatku od towarów i usług. Składa się go:

– wraz z deklaracją podatkową, jeśli podatnik zwraca się o przyspieszenie zwrotu różnicy podatku z 60 do 25 dni.

 

– jeżeli podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce;

 

– wraz z deklaracją podatkową, jeżeli podatnik nie wykonał w danym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych;

 

– wraz z deklaracją podatkową, jeżeli podatnik nie wykonał w danym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych i jednocześnie wnosi o skrócenie terminu zwrotu ze 180 do 60 dni.

Wniosek dokonanie zwrotu podatku VAT składa się na
formularzu VAT-ZT, natomiast w przypadku żądania przyspieszenia zwrotu podatnik wypełnia formularz VAT-ZZ. Zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy lub na ra chunek podatnika w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *