Składanie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego

Składanie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego

W danym roku obrotowym, spółki jawne osób fizycznych oraz partnerskie, które prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów, są zobowiązane do złożenia w KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego. Oświadczenie za 2015 rok powinno zostać złożone najpóźniej do 30 czerwca 2016 r.

Według ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 2 uor) spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, mają możliwość wybierania sposobu prowadzenia ewidencji – poprzez księgi rachunkowe lub PKPiR. Jednakże muszą spełnić jeden warunek, a mianowicie ich roczne przychody netto nie mogą przekroczyć równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro. Spółki, które wybiorą prowadzenie ewidencji w formie PKPiR mają obowiązek składania do KRS oświadczeń o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 2 ust. 2a w zw. z art. 70a ustawy o rachunkowości).

Kto składa oświadczenie do KRS?
Wyżej wymienione oświadczenie składa kierownik jednostki. Oznacza to, że w przypadku spółki jawnej są to wspólnicy prowadzący sprawy spółki, a w przypadku spółki partnerskiej są to także wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub zarząd (jeśli wspólnicy taki utworzyli).

 

Do kiedy należy złożyć oświadczenie?
Oświadczenie należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. W związku z czym, spółki prowadzące PKPiR w 2015 roku, mają obowiązek złożenia oświadczenia do 30 czerwca 2016 r.

W jakiej formie należy złożyć oświadczenie?
Oświadczenie musi być złożone na druku:

  • KRS-Z30 – w przypadku gdy wniosek o wpis dotyczy wyłącznie złożenia tego oświadczenia, lub
  • KRS-ZN – w przypadku gdy jednostka składa oświadczenie przy okazji rejestrowania w KRS zmiany swoich danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *