Ulga za złe długi

Ulga za złe długi jest to możliwość pomniejszenia obciążeń podatkowych dotyczących podatku VAT odnośnie wierzytelności. Zgodnie z ustawą podatnik ma możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku takiej wierzytelności, która prawdopodobnie nie zostanie ściągnięta.

Korekta podatku dotyczy także kwoty podatku, która przypada na część kwoty wierzytelności. Prawdopodobieństwo nieściągnięcia wierzytelności następuje po upływie 180 dni od daty wymaganej płatności określonej na fakturze bądź umowie. Dodatkowo muszą być spełnione dodatkowe założenia, mianowicie: dostawa towaru bądź oferowana usługa była dokonana na rzecz podatnika program do faktur, który nie był w trakcie postępowania upadłościowego czy w trakcie likwidacji działalności gospodarczej. Kolejną rzeczą jest fakt uprzedniego wykazania wierzytelności jako obrót opodatkowany i podatek należny.

Dodatkowo w dniu dokonania korekty, zarówno wierzyciel jak i dłużnik pozostają podatnikami zarejestrowanymi jako czynni podatnicy VAT. Kolejnym warunkiem jest wcześniejsze niezbycie wierzytelności. Od daty faktury (systemy dedykowane) nie mogą upłynąć 2 lata, biorąc pod uwagę koniec roku, w którym została ona wystawiona. Wierzyciel musi także poinformować dłużnika o chęci skorygowania podatku, natomiast dłużnik w ciągu kolejnych 14 dni nie ureguluje należności. Popularność ulgi za złe długi w VAT stale wzrasta wśród przedsiębiorców. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie zwrotu VAT-u z Urzędu Skarbowego po wystawieniu faktury, która nie została opłacona przez określonego kontrahenta.