Po jakim czasie powstaje przedawnienie długu?

Po jakim czasie powstaje przedawnienie długu?

Kodeks cywilny określa dwa terminy dla przedawnienia długów. Każdy przedsiębiorca powinien się z nimi zapoznać, aby móc je pilnować – by nie dotknęły go konsekwencję z tym związane.

Jak wspomniano już powyżej Kodeks cywilny podaje dwa terminy przedawnienia długów. Mianowicie jest to – 10 lat oraz 3 lata i są one uzależnione od tytułu lub rodzaju roszczeń:

 • 10 lat – wszelkie roszczenia majątkowych lub roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,

 • 3 lata – roszczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych.

 

Dodatkowo jeszcze występuje podzielność kategorii finansowych. Co oznacza, że występują różne typy zobowiązań i odnośnie do każdego z nich ustalone są inne terminy – zdecydowanie skrócone.

Dla przykładu są to rodzaje zadłużenia, takie jak:

 • Mandat – ulega przedawnieniu po roku (1 rok)
 • Usługi telekomunikacyjne – ulegają przedawnieniu po 2 latach
 • Debet na koncie (roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego) – ulega przedawnieniu po 2 latach
 • Zadłużenie na karcie kredytowej – ulega przedawnieniu po 3 latach 
 • Zadłużenie z tytułu czynszu – ulega przedawnieniu po 3 latach 
 • Zobowiązania podatkowe 1 (zobowiązania powstające na skutek doręczenia decyzji z wysokością podatku przez urząd skarbowy, np. podatek od nieruchomości) – ulegają przedawnieniu po 3 latach
 • Zobowiązania podatkowe 2 (zobowiązania powstające z mocy prawa, np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)- ulegają przedawnieniu po 5 latach
 • Długi spadkowe (jeżeli wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków w celu wyegzekwowania zapłaty) – ulegają przedawnieniu po 10 latach
 • Należności wobec ZUS z tytułu składek (powstałe po 2012) – ulegają przedawnieniu po 5 latach
 • Należności wobec ZUS z tytułu składek (powstałe przed 2012) – ulegają przedawnieniu po 10 latach
 • Roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury – ulegają przedawnieniu po 2 latach
 • Roszczenia z tytułu umowy sprzedaży – ulegają przedawnieniu po 2 latach
 • Wszelkie należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – ulegają przedawnieniu po 3 latach
 • Roszczenia dostawcy z tytułu dokonanej dostawy – ulegają przedawnieniu po 2 latach
 • Roszczenia z tytułu umowy o dzieło – ulegają przedawnieniu po 2 latach
 • Roszczenia z tytułu umowy o pracę – ulegają przedawnieniu po 3 latach
 • Niezapłacona lub niezwrócona kaucja oraz zaliczka/przedpłata – ulegają przedawnieniu po 3 latach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *