Jak wypełnić dokument ZUS ZIPA?

Dokument ZUS ZIPA składany jest w celu zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA.

Dokument ZUS ZIPA składa się z IV bloków danych do uzupełnienia w formularzu. Są to:

I DANE ORGANIZACYJNE

  • wybiera się tutaj rodzaj zgłoszenia jako korekta lub zmiana.

II. POPRZEDNIE DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

  • tutaj wypełnia się dane płatnika składek zgłoszone w ZUS ZPA lub ZUS ZFA i są to dane dotyczące, np. numeru NIP, numeru PESEL, imienia i nazwiska.

III. AKTUALNE DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

  • wpisuje się tutaj dane identyfikacyjne płatnika dotyczące zmiany/korekty. Są to również dane dotyczące numeru NIP, imienia, nazwiska itp.

IV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

  • znajdują się tutaj dane do uzupełnienia, takie jak: data wypełnienia formularza (w formacie dzień/miesiąc/rok), oświadczenie do zaakceptowania wraz z podpisem płatnika (lub osoby upoważnionej) i pieczątki płatnika.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *