Plusy i minusy podatku liniowego

Podsumowując, wypiszemy wszystkie plusy i minusy dotyczące wybranego podatku liniowego.

Podatek liniowy oferuje przedsiębiorcom tyle samo plusów co minusów.

 

Do plusów możemy między innymi zaliczyć:

  • obniżanie przychodów – o koszty poniesione w celu ich uzyskania,
  • stała stawka podatku 19% – bez względu na wysokość osiągniętego dochodu,
  • dochodów opodatkowanych liniowo nie łączy się z opodatkowanymi według skali podatkowej – nie wpływają one na podwyższenie z 18% do 32% stawki podatku od tej kategorii dochodów.

Natomiast do minusów zaliczymy:

  • odliczanie od podstawy opodatkowania – wyłącznie strat poniesionych z działalności gospodarczej w latach ubiegłych, opłaconych w roku podatkowym składek ZUS podatnika lub osoby współpracującej (krajowe i zagraniczne) oraz wpłat dokonanych w roku podatkowym na IKZE,
  • odliczanie od podatku – wyłącznie opłaconych w roku podatkowym (w kraju lub za granicą) składek zdrowotnych,
  • stosowanie tej formy opodatkowania wyłącza prawo wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub w charakterze samotnego rodzica dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *