Wyższe kary za wyłudzenia VAT

Wyższe kary za wyłudzenia VAT

Niebawem wejdą w życie nowe przepisy zaostrzające kary za wyłudzenia VAT – podatek od towarów i usług. Nowe przepisy wejdą 1 marca, tego roku.

Nowe regulacje skupiają się głównie wokół wystawinia fikcyjnych faktur. Czyn ten będzie uznawany za przestępstwo, jeżeli będzie nieuczciwy i podatnik będzie umyślnie wyłudzał podatek VAT. Podatnicy, którzy będą natomiast dokonywali tego czynu nieumyślnie poprzez dokonanie błędów lub pomyłek, kary te ich nie obejmą.
Poprzez dokonywanie takich czynów w sposób umyślny, budżet państwa odnosi gigantyczne szkody, dlatego organy kontroli skarbowej chcą walczyć z tym precedensem. Za umyślne dokonywanie wyłudzeń VAT będzie groziła kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku wystawiania fikcyjnych faktur i podrabiania/przerabiania na mniejszą skalę maksymalna kara wyniesie odpowiednio 3 i 2 lata. Jeśli jednak fałszywe faktury, które służą wyłudzeniu podatku, dotyczyć będą towarów/usług o wartości ponad 5 mln zł, to potencjalna kara wyniesie już 3-15 lat. Podobnie będzie w sytuacji, gdy sprawca uczynił z wyłudzeń stałe źródło dochodu.

„Przy procederach przestępczych, gdy wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach przewyższać będzie 10 milionów złotych, sprawcom grozić będzie, tak jak w przypadku najpoważniejszych zbrodni, kara pozbawienia wolności w wymiarze od 5 do 15 lat, a w najcięższych wypadkach nawet 25 lat pozbawienia wolności” – informuje resort sprawiedliwości.

Jednocześnie wprowadzona zostanie możliwość wymierzania dodatkowych grzywien w wysokości do 6 mln zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *