Co to jest nakaz zapłaty i jak go uzyskać?

Nakaz sądowy jest tzw. orzeczeniem sądowym, co oznacza, że wydawany jest tylko i wyłącznie przez sąd. Orzeczenie wydawane jest na podstawie dostarczonych dokumentów- odpowiednia treść pozwu i załączone niezbędne dowody, potrzebne do tego, aby potwierdzić słuszność i rację zgłaszanego pozwu.

Czytaj dalej Co to jest nakaz zapłaty i jak go uzyskać?

Jakie obowiązują progi podatkowe?

Progi podatkowe, oznaczają pewne przedziały dochodów, dzięki nim można dowiedzieć się jaką stawką podatku opodatkowane są dochody podatnika uzyskane w jednym roku podatkowym. Tak więc, do poszczególnych stawek podatkowych są przypisane przedziały dochodów i gdy zostaną one przekroczone, zmienia się stawka podatku danego podatnika. Im mniejsza stawka, tym oczywiście lepiej. Sprawdź jaki próg podatkowy dotyczy Ciebie. 

Czytaj dalej Jakie obowiązują progi podatkowe?

Jakie zmiany w podatkach w 2017 roku?

W nowym roku będą trwały intensywne prace nad zmianą przepisów opodatkowań. Główne założenia reformy podatkowej będą odnosiły się do ujednolicenia podatków – jednolita danina, jednolita składka. Zmiany przepisów, jakie planowane są na dzień dzisiejszy, są już mniej więcej znane i przedstawione, bliżej przyjzymy się temu w następującym artykule.

Czytaj dalej Jakie zmiany w podatkach w 2017 roku?