Co to jest remanent i jak go przeprowadzić?

Remanent to inaczej inwentaryzacja, w której uczestniczą pracownicy firmy lub zewnętrzni pracownicy specjalnie do tego wytypowani, muszą oni policzyć faktyczną ilość znajdujących się w firmie towarów, na obecną chwilę.

Liczone przez pracowników towary nie zostały jeszcze sprzedane – w dniu przeprowadzenia inwentaryzacji. Oznacza to, że po sporządzeniu inwentaryzacji firma będzie miała pełny obraz tego, jakie ilości danych produktów znajdują się w posiadaniu firmy. Może porównać stan faktyczny z posiadanymi dowodami księgowymi – faktury, PZ-tki, raporty kasowe itd. Tym samym firma dowie się również, jaki osiągnęła/osiągnie zysk ze sprzedanych/ z posiadanych towarów, ile towarów brakuje na stanie oraz ile musi jeszcze dokupić – ponieważ brakuje towarów na stanie.

 

Remanent sporządza się na koniec roku lub w dniu zamknięcia księgi przychodów i rozchodów. Jednakże istnieją sytuacje, gdy przedsiębiorca musi sporządzić inwentaryzacje więcej niż tylko jeden raz lub w innych sytuacjach. Są to przypadki kiedy przedsiębiorca rozpoczyna lub zamyka swoją działalność gospodarczą (tutaj trzeba również wykonać remanent wyposażenia) lub przy zmianie wspólnika albo stosunku udziałów oraz przy nakazie przekazanym przez jednostkę podatkową.

Jak powinien wyglądać remanent?

Wszelkie niezbędne elementy jakie muszą znaleźć się w dokumencie inwentaryzacji znajdują się w ustawie o rachunkowości.

Obowiązkowo musi więc posiadać takie dane jak:

 • datę sporządzenia spisu,
 • nazwę firmy/ imię i nazwisko właściciela,
 • numery pozycji
 • nazwę towaru lub innych elementów objętych spisem,
 • cenę jednostkową w złotych i groszach
 • jednostkę miary,
 • ilość potwierdzoną podczas inwentaryzacji,
 • wartość wynikającą z pomnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • sumaryczną wartość,
 • ponumerowane arkusze,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających inwentaryzację i uczestniczących w inwentaryzacji,
 • podpis właściciela firmy (współwłaścicieli).

Dodatkowo należy podkreślić, że jest on sporządzany pisemnie i musi być pisemnie poświadczony przez osobę, jaka go sporządzała.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *