Co to jest metoda kasowa PIT?

Co to jest metoda kasowa PIT?

Metoda kasowa, zwana inaczej metodą uproszczoną ujmuje koszty w dacie ich poniesienia. Oznacza to, że koszty ujmowane są w dacie, w której został wystawiony dany dokument.


Należy także podkreślić, że koszty uzyskania przychodów potrącane są tylko w tym roku podatkowym, w którym koszty te zostały poniesione – zapis ten znajduje się w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Na czym polega metoda kasowa w podatku dochodowym?
Przede wszystkim należy podkreślić, że prawo do rozliczania metodą kasową mają tylko i wyłącznie podmioty ze statusem małego podatnika. Małym podatnikiem są przedsiębiorcy, których dochody (przychody ze sprzedaży) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro.
Jak wspomniano powyżej, obowiązek podatkowy powstaje w momencie powstania kosztu, a więc w dniu wystawienia dokumentu (np. faktury). Koszty te ujmowane są więc w dacie ich poniesienia bez względu na to do jakiego okresu się odnoszą.