Będzie dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy?

 

Obecnie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy odnośnie wydłużenia terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Obecnie termin ten wynosi 7 dni, jednakże ma nastąpić wydłużenie go aż do 30dni. 

Jak twierdzą projektodawcy, obecne przepisy dotyczące terminu na składanie przez pracowników powództw z obszaru prawa pracy, związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy albo odszkodowaniem i żądaniem nawiązania umowy o pracę, w nieuzasadniony sposób krzywdzą pracowników. W zgłoszonym projekcie założono wydłużenie w takich przypadkach terminu do 30 dni.

Projekt trafił do Sejmu 28 kwietnia 2016 r. Nowe przepisy miałyby wejść w życie po miesiącu od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *