Czy trzeba usprawiedliwiać wszystkie nieobecności w pracy?

Czy trzeba usprawiedliwiać wszystkie nieobecności w pracy?

 

Każdy pracownik powinien usprawiedliwiać swoje nieobecności w pracy odpowiednim dokumentem, tak aby pracodawca mógł odnotować to w ewidencji czasu pracy. Dokumentem który może posłużyć jako potwierdzenie i poświadczenie o nieobecności danego pracownika w pracy jest zwolnienie lekarskie. Jednakże istnieją jeszcze inne formy usprawiedliwiania nieobecności.

W konkretnych sytuacjach, należy potwierdzić swoją nieobecność w pracy odpowiednim dokumentem, a mianowicie:

  • Gdy dany pracownik chce poświadczyć swoją niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, musi posiadać zaświadczenie lekarskie na druku ZLA (oryginał), lub decyzję ZUS-u.
  • W przypadku urlopu wypoczynkowego dany pracownik musi posiadać zatwierdzony przez pracodawcę wniosek urlopowy, który oczywiście wcześniej dostarczył. Tak samo wygląda to w przypadku urlopu bezpłatnego – wniosek urlopowy musi zostać zatwierdzony przez pracodawcę. Jeżeli chodzi o urlop macierzyński to pracownik zmuszony jest donieść dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację/potrzebę, a mianowicie w przypadku urlopu macierzyńskiego od dnia porodu – wystarczy akt urodzenia dziecka, potrzebny tylko do wglądu. Natomiast w przypadku urlopu macierzyńskiego przed dniem porodu, a także przy dodatkowym urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy rodzicielskim – wystarczy wniosek pracownika, który pracodawca jest zmuszony zaakceptować. Jedynie w sytuacji, gdy pracownik złożyłby wniosek niepoprawnie lub nie w terminie, pracodawca mógłby nie udzielić tego urlopu.
  • Przy chorobie jednego członka rodziny, w kwestii zasiłku opiekuńczego, wystarczy zaświadczenie lekarskie na druku ZLA (oryginał) wystawione na opiekuna osoby chorej.
  • W sytuacji, gdy pracownik jest zmuszony do sprawowania opieki nad swoim dzieckiem, ponieważ został zamknięty żłobek, przedszkole lub szkoła – ma możliwość złożenia oświadczenia w sprawie zasiłku opiekuńczego. W przypadku gdy chodzi jednak o chorobę niani, która zajmowała się danym dzieckiem i również rodzic, a więc pracownik jest zmuszony do opieki nad dzieckiem, należy złożyć nie tylko oświadczenie ale również kopię zaświadczenia lekarskiego niani.
  • W sprawie wyjazdu służbowego poza miejsce pracy (delegacja) wystarczy polecenie podróży służbowej. Gdy pracownik wrócił z delegacji na drugi dzień późną porą i nie mógł stawić się tego dnia w pracy, może swoją nieobecność usprawiedliwić oświadczeniem.
  • Obowiązek stawienia się przed sądem czy innym organem administracji oznacza nieobecność w pracy danego pracownika na kilka godzin lub cały dzień. Daną nieobecność można potwierdzić wezwaniem pracownika wraz z adnotacją potwierdzającą stawienie się w wyznaczonym terminie.
  • Przy urlopie okolicznościowym, który należy się każdemu pracownikowi wystarczy złożenie wniosku przez pracownika. Pracodawca nie ma prawa wymagać od pracownika złożenia dodatkowych dokumentów, takich jak np. odpis aktu ślubu.
  • Pracownik, który złoży chęć oddania krwi w ramach krwiodawstwa ma możliwość zwolnienia na czas oddania krwi lub także na czas badań zleconych przez stację krwiodawstwa, jednakże musi donieść pracodawcy zaświadczenie wydane przez stację krwiodawstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *