Kiedy stosować stawkę 0 procent, a kiedy „zw”?

 

Przedsiębiorcy przy dokonywaniu niektórych transakcji lub sprzedaży towarów i/lub usług mogą wykorzystać zwolnienie z VAT lub stawkę zerową podatku VAT. Powoduje to, iż na wystawionej fakturze nie widnieje podatek VAT i dosyć często uważa się, że oby dwie metody mają jednakowy skutek. Jednakże oby dwie metody zwolnienia z opodatkowania różnią się między sobą, ponieważ niosą za sobą zupełnie inne skutki podatkowe i rozliczeniowe.

Informacje odnośnie różnic między stawką 0%, a zwolnieniem VAT zamieszczone poniżej, przydadzą się przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy od roku 2014 swoje transakcje dokumentują nie rachunkami, a fakturami – na których to nie ma VAT.

 

Kiedy stosować stawkę 0% ?

Stawkę 0% mogą stosować przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Wszelkie informacje na temat stosowania stawki zerowej znajdują się w przepisach prawa w ustawie o VAT.

Warto tutaj podkreślić, że pomimo nie wliczania transakcji do podatku należnego (brak obowiązku wpłacania podatku należnego do US) trzeba ją i tak ująć w deklaracji VAT. Ponieważ sprzedaż ze stawką 0% to wciąż sprzedaż opodatkowana i przedsiębiorca może rozliczyć VAT od zakupów – tak jak ma się to w przypadku innych stawek (np. 23%). W związku z czym przedsiębiorca ma prawo wnioskować o zwrot VAT-u od zakupów służących sprzedaży opodatkowanej VAT zero procent. Oznacza to, że stawka zerowa wcale nie jest zwolnieniem z opodatkowania.

 

Stosowanie podatku VAT w stawce 0% dotyczy między innymi czynności:

 • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • Eksportu towarów
 • Usług związanych z transportem morskim i lotniczym np. -polegających na remoncie, -przebudowie lub konserwacji statków.

 

Kiedy stosować „zw”, czyli zwolnienie z opodatkowania?

„Zw”, czyli zwolnienie z opodatkowania mogą stosować przedsiębiorcy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, a więc nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT, dlatego też swoją sprzedaż dokumentują rachunkami (obecnie fakturami) na których nie figurują informacje o VAT. Wszelkie informacje na temat stosowania stawki zerowej znajdują się w odrębnych przepisach ustawy o VAT.

Warto podkreślić, że określenie „zw” określa tylko czynność zwolnioną z opodatkowania, a nie oznacza stawki VAT – tak jak w przypadku stawki 0%. Oznacza to również, że dokonywanie sprzedaży z oznaczeniem zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z podatku VAT nie daje przedsiębiorcom prawa do odliczenia tego podatku. Nie mają oni możliwości rozliczania podatku VAT od zakupów i wnioskowania o zwrot – inaczej więc, niż w przypadku stawki 0%.

 

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czyli możliwością wystawienia faktury „zw” objęte są czynności takie jak:

 • Usługi medyczne i pielęgniarskie – lekarza, dentysty
 • Korepetycje udzielane przez nauczycieli
 • Szkolenia BHP
 • Korepetycje
 • Usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego
 • Najem nieruchomości – wyłącznie na cele mieszkaniowe
 • Niektóre usługi edukacyjne, sportowe i rekreacyjne

 

Kiedy stosować mieszaną sprzedaż?

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia sprzedaży mieszanej, a więc mają prawo do częściowego odliczenia VAT-u poprzez połączenie sprzedaży opodatkowanej (np. 0%) z możliwością sprzedaży zwolnionej z VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorca może obniżać VAT nalezny o kwotę podatku naliczonego od zakupów, ale uwzględnia tylko sprzedaż opodatkowaną.

Przy czym trzeba podkreslić, że przedsiębiorca musi rozgraniczyć, które zakupy pozwalają mu na odliczenie VAT-u, bo wiążą się ze sprzedażą opodatkowaną, a które będą służyć obu rodzajom działalności i wówczas VAT musi rozliczać wg proporcji (procentowego udziału sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w obrocie firmy).

 

Można wyróżnić 3 sytuacje:

 1. Zakupy związane tylko ze sprzedażą zwolnioną nie dają możliwości rozliczania VAT.
 2. Zakupy związane tylko ze sprzedażą opodatkowaną dają pełną możliwość rozliczania VAT.
 3. Zakupy służące zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej pozwalają na rozliczanie VAT według proporcji (procentowego udziału sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w obrocie firmy).

Proporcja stosowana w danym roku podatkowym przy sprzedaży mieszanej jest ustalana biorąc pod uwagę obrót firmy w poprzednim roku podatkowym. Następnie, po zakończeniu roku podatkowego, porównuje się zastosowaną proporcję z faktycznym procentowym udziałem sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w obrocie firmy. Na tej podstawie należy dokonać korekty rozliczenia VAT za poprzedni rok.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *