Będzie dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy?

Będzie dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy?

 

Obecnie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy odnośnie wydłużenia terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Obecnie termin ten wynosi 7 dni, jednakże ma nastąpić wydłużenie go aż do 30dni. 

Jak twierdzą projektodawcy, obecne przepisy dotyczące terminu na składanie przez pracowników powództw z obszaru prawa pracy, związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy albo odszkodowaniem i żądaniem nawiązania umowy o pracę, w nieuzasadniony sposób krzywdzą pracowników. W zgłoszonym projekcie założono wydłużenie w takich przypadkach terminu do 30 dni.

Projekt trafił do Sejmu 28 kwietnia 2016 r. Nowe przepisy miałyby wejść w życie po miesiącu od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *