Jakie są stawki np?

Występują dwa rodzaje stawki określanej jako „np”. Każdy rodzaj danej stawki trafia w inne pozycje na deklaracjach, np. deklaracji VAT-7.

Wyróżniamy zwykłą stawkę „np”, czyli „nie podlega”, która dotyczy świadczenia usług poza terytorium kraju, ale pod warunkiem iż jest ona świadczona na rzecz kontrahenta, który nie prowadzi własnej działalności gospodarczej na terenie UE – więcej informacji znajduje się w ustawie o VAT.

Również wyróżniamy stawkę „np UE”, która dotyczy natomiast wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, ale gdzie miejscem świadczenia danej usługi na rzecz: podatnika (usługobiorca) jest miejsce, gdzie posiada siedzibę swojej działalności (art. 28b pkt 1 – z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.) i/lub podmiotów, które nie są podatnikami i gdzie jest miejsce (usługodawcy) ich posiadania siedziby działalności (art. 28c pkt 1 – z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.).

Kwota ze stawką „np” trafia na deklaracje VAT-7 do pola 2, a więc „Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju,”. Natomiast do pola niżej, a więc pola 2a trafia kwota ze stawką „np UE”, czyli „…w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *