Co to jest podatek VAT należny ?

Co to jest podatek VAT należny ?

 

Podatnik, który jest czynnym podatnikiem VAT jest zobowiązany do płacenia podatku należnego od uzyskanych przychodów do Urzędu Skarbowego.

 

Czym jest VAT należny?
VAT należny to nic innego, jak wartość podatku, która wynika ze sprzedaży towarów lub usług. W związku z czym dotyczy on naszej sprzedaży i w całości należy się Skarbowi Państwa. Jego wysokość jest oczywiście uzależniona od ceny netto a podatku VAT, a więc różnicy między sumą brutto, a netto, różnica między tymi wartościami wynosi wartość podatku VAT należnego.

 

Podatek VAT = cena netto * stawka podatku VAT

 

Dla przykładu:
Przedsiębiorca X prowadzi warsztat stolarski, w którym pracownicy wytwarzają oryginalne stoły i inne meble z drewna. Meble sprzedawane są w sklepie z artykułami regionalnymi.

Jeżeli pracownicy danego zakładu wytworzą stół i krzesła, a właściciel firmy sprzeda je Klientowi, to wystawi fakturę sprzedaży VAT na kwotę 1000 zł netto (600 zł netto za jeden stół i 400zł za cztery krzesła) + 230zł VAT (22%) należny.

Wystawiając fakturę dla klienta, podania zostanie na niej informacja o wartości netto sprzedaży, która w naszych księgach jest ujmowana jako przychód ze sprzedaży, oraz wartości brutto, która stanowi naszą należność od kontrahenta. Obie te wartości różnią się właśnie o podatek VAT.


Na przykładzie faktury VAT, której wartość netto jest równa 1.000 zł, wartość brutto – 1.230 zł, a podatek VAT należny – 230 zł. Księgowanie tej faktury to właśnie trzy p.w. zapisy:

Zatem podatek VAT, który jest podatkiem od sprzedaży, stanowi nasze zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. Podatek należny to podatek od sprzedaży, z którego musimy się rozliczyć z organem budżetowym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *