Co to jest UPO?

Każdy podatnik na pewno wie, że ma obowiązek składania rocznego zeznania do US. Obecnie najbardziej popularną formą wysyłki wszelkich deklaracji jest wysyłka elektroniczna. W tej kwestii największą rolę odgrywa potwierdzenie złożenia takich dokumentów oraz status.

UPO to inaczej skrót od pełnej nazwy Urzędowe Poświadczenie Odbioru i jest potwierdzeniem złożenia deklaracji PIT wysłanej elektronicznie do Urzędu Skarbowego.

Po wysłaniu deklaracji elektronicznie podatnicy otrzymują od US numer referencyjny, dzięki któremu mogą sprawdzić status wysłanej deklaracji – czy dokument został dostarczony do Urzędu, czy jest on weryfikowany itp.

Jednakże numer ten nie jest potwierdzeniem wysłania deklaracji! Potwierdzeniem poprawnego złożenia deklaracji w formie elektronicznej jest właśnie UPO. W związku z czym potwierdzenie UPO otrzymujemy dopiero po weryfikacji zeznania i otrzymaniu komunikatu ze statusem poprawnej weryfikacji złożonego dokumentu. Oznacza to potwierdzenie otrzymujemy dopiero po potwierdzeniu, iż złożony dokument został poprawnie wypełniony.

W przypadku, gdy dokument został wypełniony niepoprawnie, podatnik otrzyma informacje zwrotną w postaci komunikatu, iż nastąpiła negatywna weryfikacja deklaracji lub dokument jest niezgodny ze schematem xsd. Status negatywny może pojawić się w sytuacji m.in, gdy jakieś niezbędne pole w deklaracji zostało niewypełnione lub zostało niepoprawnie wypełnione, zostały błędnie podane dane identyfikacyjne (NIP, PESEL), wpisana kwota za rok poprzedni jest błędna lub jeśli ta sama deklaracja została wysłana zarówno pocztą, jak i drogą elektroniczną.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *