Stawki odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe wykorzystywane są przez przedsiębiorców, jak również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej do odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Ile wynoszą stawki odsetek ustawowych, które można wykorzystać?

Dzięki ustalonym odsetkom wierzyciel nie jest zobowiązany do wykazywania swoich strat, wystarczy, iż udowodni okres zwłoki oraz wysokość kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie.
Według rozporządzenia Rady Ministrów ustalone zostały stawki odsetek ustawowych i obecnie wynoszą one:
  • 5% – odsetki ustawowe, standardowe
  • 10% – odsetki maksymalne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *