Czy możliwe jest zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika do 30. roku życia skierowanego z PUP?

Czy możliwe jest zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika do 30. roku życia skierowanego z PUP?

 

Jeżeli firma X zatrudniła pracownika, który został do nich skierowany z urzędu pracy mogli skorzystać z 12-miesięcznej refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia. Dodatkowo możliwe jest również uzyskanie zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30. roku życia.

 

Według przepisów pracodawca ma możliwość zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP, ale pod pewnymi warunkami, a raczej w kilku przypadkach:

  1. Zatrudniony pracownik musi mieć status bezrobotnego z zastrzeżeniem do 30. roku życia.
  • Aby warunek wieku został spełniony, w dniu podpisania umowy pracownik nie może mieć skończonych 30 lat.
  1. Bezrobotny pracownik musi zostać skierowany przez urząd pracy do tej konkretnej pracy.
  • W razie gdy ten warunek nie zostanie spełniony, pracodawca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek.

 

Kiedy i przez jaki czas pracodawca może korzystać ze zwolnienia z opłat FP i FGŚS?

Okres jaki został przydzielony pracodawcy na zwolnienie z opłacania składek za pracownika na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych to okres 12 miesięcy. Oczywiście okres ten liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po podpisaniu umowy.

 

Przykład

Pracownik został skierowany do pracy przez urząd pracy. Umowa z danym pracownikiem została podpisania z dniem 1.05.2016 r. W tym dniu pracownik miał skończone 28 lat.

W tej sytuacji pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP, począwszy od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017r.

Jeśli pracownik ukończy 30. rok życia w trakcie korzystania przez pracodawcę z nieopłacenia składek, to mimo wszystko okres preferencji można wykorzystać do końca 12 miesięcy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *