Konto księgowe

Konto księgowe służą do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych. Oprócz samego pojęcia należy też wiedzieć, z jakich elementów składa się takie konto i jak ono wygląda.

Jak wspominaliśmy wyżej, każde konto księgowe musi zawierać określone elementy, tzn.:

  1. nazwa konta – określona słownie i cyfrowo (numer konta i nazwa wg zakładowego planu kont),
  2. dwie strony konta – strona kredytowa i debetowa, a więc winien i ma (Dt i Ct), zwiększająca i zmniejszająca strona konta,
  3. obroty konta – suma wszystkich operacji na koncie po danej stronie (obroty debetowe i kredytowe),
  4. stan końcowy konta – informacja o pozostałej kwocie danego składnika, różnica między obrotami (wpisywana po stronie, gdzie obroty są mniejsze),
  5. sumy kontrolne – suma obrotu konta i stanu końcowego po każdej ze stron (sumy te muszą być sobie równe).

Ujęcie ww. elementów we wzorze:

Poniżej ukazane jest przykładowe konto księgowe i oznaczeniem ww. elementów.

Bardzo ważną kwestią, jaką należy tutaj podkreślić jest zasada podwójnego zapisu, która określa, że każda operacja gospodarcza:

  • powoduje dwie zmiany i należy tą operację zaksięgować na co najmniej dwóch kontach,
  • jeżeli na jednym koncie Dt to na drugim po przeciwnej stronie, a więc Ct,
  • na obu kontach w tej samej wartości,
  • na obu kontach w oparciu o ten sam dowód księgowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *