Jakie są obowiązkowe elementy na fakturze?

Jakie są obowiązkowe elementy na fakturze?

Po zmianach w ustawie VAT tylko odrobinę pozmieniały się obowiązkowe elementy danych, które musi zawierać wystawiona faktura aby została określona mianem faktury i była prawidłowa.

W związku z powyższym, poniżej zamieszczamy aktualne elementy danych, jakie powinna zawierać faktura zgodna z przepisami – zgodnie z art. 106e ustawy o VAT:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

 • stawka podatku,

 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • kwotę należności ogółem.

 

Wszystkie powyższe dane muszą znaleźć się na wystawianym dokumencie, aby dokument ten został uznany za fakturę.

W związku z powyższym należy zauważyć, że faktura nie musi zawierać ani podpisów/pieczątek ani nazewnictwa „kopia/faktura” czy rodzaju dokumentu np. „faktura VAT” (jednakże nazwa „faktura VAT RR” jest nadal obowiązkowa, jest to jeden z wyjątków!).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *