Czy trzeba oznaczać podatnika i nabywcę?

Częste pytania powstają odnośnie danych podatnika i nabywcy, czy są one wymagane? i dokładnie jakie dane?

W związku z powyższym wyjaśniamy, iż oznaczenie podatnika i nabywcy jest obowiązkowe i wpisujemy na wystawianym dokumencie imiona i nazwiska obydwóch stron oraz adres zamieszkania lub siedziby..

W kwestii adresu zamieszkania lub siedziby – jest to zależne od rodzaju podatnika. Jeżeli jest to osoba fizyczna to umieszczamy na dokumencie jej adres zamieszkania (nazwy firm prowadzonych przez osoby fizyczne mogą być podawane dodatkowo); dopuszcza się wskazywanie głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej zamiast adresu zamieszkania osoby fizycznej.

Natomiast w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będzie to nazwa i adres siedziby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *