Do kiedy trzeba złożyć PIT-8AR?

Do kiedy trzeba złożyć PIT-8AR?

Wszelkie deklaracje przedsiębiorca musi złożyć w określonym terminie narzuconym przez przepisy prawa.

W związku z powyższym dla deklaracji PIT-8AR termin ten został wyznaczony na styczeń. Oznacza to, że przedsiębiorca musi złożyć daną deklarację do końca stycznia – w roku, który następuje po roku podatkowym. Tak więc deklaracja roczna zawsze dotyczy roku wstecz. Deklaracja zawsze składana jest do Urzędu Skarbowego.

Co to jest deklaracja PIT-8AR?

Deklaracja PIT-8AR jest roczną deklaracją, składaną do końca stycznia nowego roku, ale za rok poprzedni.W deklaracji tej wykazuje sie pobrany podatek zryczałtowany w podzielności na miesiące – a więc wykazuje się podatek w miesiącach, w których zostały wypłacone dochody danego źródła.

Kogo i czego dotyczy?

Dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Co oznacza, iż składają ją podatnicy, który pobierają zryczałtowany podatek dochodowych, a przede wszystkim należności osób zagranicznych, dywidend itd. (art. 29 ustawy o PIT).

Składanie deklaracji dotyczy płatnika określonego w art. 41 ustawy PIT oraz spółdzielnie, o których mowa w art. 18 nowelizacji ustawy PIT z dnia 12.11.2003 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).

Podstawa prawna: art. 42 ust.1 i 1a ustawy PIT oraz art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *