Kiedy składać poszczególne zeznania podatkowe PIT?

Każde zeznania podatkowe należy złożyć do Urzędu Skarbowego na odpowiednim formularzu deklaracji w określonym terminie.

Niektóre deklaracje wysyłane są co miesiąc, inne mają okres aż do końca września, jednakże są jeszcze te deklaracje, które należy złożyć dużo wcześniej.

W związku z powyższym deklaracje PIT składamy:

  • do 31 stycznia:

– PIT 16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)

– PIT 19A (formularz przeznaczony dla duchownych)

– PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtowo)

 

  • do 28 lutego:

– PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)

– PIT 40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)

 

  • do 30 kwietnia:

– PIT 36 (za działalność gospodarczą)

– PIT 36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)

PIT 37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)

– PIT 38 (za dochody uzyskane z giełdy)

– PIT 39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)

Uwaga! dla przykładu w danym 2017 roku 30 kwietnia wypadał w niedzielę, tak więc podatnicy mieli możliwość złożenia powyższych deklaracji do północy do wtorku 2 maja, ponieważ 1 maja w poniedziałek wypada dzień Święto Pracy, czyli ustawowo dzień wolny.

 

Podatnicy wszelkie wyżej wymienione (i inne) deklaracje muszą wysyłać do wyznaczonego terminu (dnia) i do godziny 23:59, ponieważ po tej godzinie zaczyna się kolejny dzień. Oznacza to, że jeżeli dany podatnik nie złoży deklaracji do godziny 23:59 ostatniego dnia z wyznaczonego terminu musi liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *