E-kasy – nowe zmiany, kiedy?

Ciągle planuje się wejście w życie nowych zasad ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Dowiedz się, na czym stanęły obecnie plany.

27 kwietnia 2018 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która ma wprowadzić e-kasy. Wynika z niego, że zmiany miały wejść w życie już 1 października 2018 r., natomiast pierwszy etap wymiany kas miał rozpocząć się 1 stycznia 2019 r. Tak się jednak nie stało.

W związku z powyższym planowane zmiany nie weszły jeszcze w życie. 8 lutego 2019 r. podkomisja po zakoń­czeniu prac przedstawiła kolejną wersję tego projektu. Jak wynika z zapowiedzi medialnych, zmiany mają wejść od 1 maja 2019 r., a obowiązkowa wymiana kas dla pierwszych podatników zacznie się od 2020 r. Jednakże, czy tak się stanie pokaże tylko czas.

Co zakłada projekt?

Projekt ustawy zmieniającej zakłada, że e-kasy będą stosowane obligatoryjnie przez podatników pro­wadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako szcze­gólnie narażone na nadużycia.

E-kasy będą wyposażone w funkcjonalność połączenia z systemem telein­formatycznym CRK prowadzonym przez Szefa KAS, do którego będą przesyłane dane z tych kas

Jednocześnie, zgodnie z projektem ustawy zmieniającej, dopuszczalne będzie stosowanie dotychcza­sowych kas. Podatnicy nadal będą mogli nabywać i wykorzystywać do prowadzenia ewidencji kasy reje­strujące „starego” rodzaju. Zostanie to jednak ograniczone czasowo.

Założeniem jest, że dotych­czasowe kasy będą funkcjonowały obok e-kas aż do momentu ich wyeksploatowania. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjono­wać nawet kilka lat.

Docelowy będzie jednak system kas online, a dotychczasowe kasy zostaną stopnio­wo wycofane z rynku jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *