Kiedy stosować pełne a uproszczone sprawozdanie finansowe?

Każdy pracodawca chce mieć, jak najmniej obowiązków, co oznacza, że jego biurokracja powinna być jak najmniej czasochłonna. W przypadku sprawozdania finansowego, które jest obowiązkowe do sporządzania – niektórzy przedsiębiorcy mogą wykonywać tylko jego część, oznacza to, że nie muszą sporządzać pełnego, a więc zwykłego sprawozdania a wystarczy, iż sporządzać go w formie uproszczonej (niepełne). Kto może sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe?

Na wstępie podkreślimy, że nie wszystkie jednostki są uprawnione do sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Nie ma tutaj nic do rzeczy kwestia wygody – to przepisy prawa regulują tę kwestię podziału.

W związku z powyższym, niepełną wersję sprawozdania, a więc uproszczoną wersję mogą zastosować tylko małe i mikro przedsiębiorstwa! Podkreślić należy jednak, że mikro przedsiębiorstwa mogą sporządzać jeszcze bardziej skróconą wersję uproszczonego sprawozdania. Natomiast pełne sprawozdanie finansowe zobowiązane są sporządzać duże przedsiębiorstwa.

Uproszczone sprawozdanie składa się z połowy informacji, jakie muszą składać te większe podmioty. Jest to oczywiście pewne ułatwienie dla tych mniejszych przedsiębiorstw.

Jakie dokładnie należy spełnić warunki, aby móc skorzystać z uproszczonej wersji sprawozdania uzyskamy w ustawie o rachunkowości .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *