Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Jaki jest obowiązek względem wystawiania faktur dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku wystawiania faktur dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednakże na ich żądanie wystąpi obowiązek wystawienia. Nie muszą być wystawiane, chyba że osoby te zażądają wystawienia faktury – w takim wypadku przedsiębiorca jest zmuszony do wystawienia takiej faktury (zgodnie z z art. 106b ust. 3 pkt 1 u.p.t.u.):

3. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *