Faktura WDT – nowe środki transportu

Według przepisów prawa faktury, które dokumentują WDT (wewnątrzwspólnotową dostawę towarów) nowych środków transportu muszą zawierać bardzo ważne elementy danych – jakie?

Według art. 106e ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, dokumenty, które wystawiane są na przedmiot wewnątrzwspólnotowej dostawy tzw. nowe środki transportu, muszą zawierać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz przebieg pojazdu i liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu:

22) w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu – datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:

a) przebieg pojazdu – w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,

b) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu – w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *