Przychody ze sprzedaży – osoba fizyczna

Osoba fizyczna prowadząca swoją działalność nie może przekroczyć wyznaczonego limitu przychodów ze sprzedaży. W innym wypadku będzie zmuszona do prowadzenia pełnej księgowości.

Przekroczenie limitu przychodów decyduje o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez osobę fizyczną (również spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie).

Limit ten wynosi obecnie 8 595 200 zł. Kwota wynikała z przeliczenia 2 000 000 euro na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP. Warto podkreślić, iż próg ten dotyczy sprzedaży netto towarów/produktów/operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy, a więc nie jest do niego zaliczany podatek VAT.

Powyższy zapis pomaga mikroprzedsiębiorcom, dzięki zwolnieniu ich z kosztów i obowiązku pełnej obsługi księgowości mogą oni skupić się na rozwijaniu firmy i zwiększaniu swoich przychodów.

Na koniec warto wspomnieć, że podane podmioty mogą stosować pełną księgowość nawet jeżeli nie przekroczą limitu przychodów. Jednakże osoby fizyczne lub wspólnicy muszą powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy – urząd skarbowy, właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *