Jak dokumentować rabaty na zbiorczych fakturach korygujących?

 
Podatnicy VAT mogą dokumentować przyznawane premie pieniężne tzw. rabaty, współpracującym firmom poprzez wystawienie zbiorczych korekt. Trzeba jedak nakreślić, że odbywa się to w sytuacji, gdy dany rabat był udzielany w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów do wszystkich dostaw towarów zrealizowanych w danym okresie odnośnie konkretnego nabywcy.

Na przykład:
Podatnik X prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży bram garażowych, okien i drzwi oraz markiz i rolet. Towary produkowane są sprzedawane poprzez sieć współpracujących firm. W celu zwiększenia obrotów, podatnik X planuje zawrzeć umowy, na podstawie której partnerom handlowym przyznana zostanie premia pieniężna (bonus) w wysokości zależnej od wartości sprzedaży wyrobów ww. podatnika.

W celu udokumentowania przedmiotowych bonusów, podatnik X wystawia zbiorcze faktury korygujące. Premie o których mowa powyżej mogą być uznane za rabat powodujący zmniejszenie podstawy opodatkowania w podatku VAT konkretnych dostaw zrealizowanych danym w okresie, za który naliczany jest bonus.

Podsumowując. Podatnik, może uznać bonusy dla partnerów handlowych jako rabat, ponieważ rabat to: „zniżka od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażona procentowo lub kwotowo”. Oczywiście rabat może być udokumentowany poprzez fakturę korygującą, ponieważ według przepisów z art. 106j ustawy o VAT: „bonusy wypłacane na rzecz poszczególnych Partnerów handlowych, stanowić będą rabat powodujący zmniejszenie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług z tytułu konkretnych dostaw towarów na rzecz danego Partnera handlowego w okresie, za który rozliczany będzie bonus, a Spółka powinna wystawić faktury korygujące dokumentujące udzielenie rabatu” oraz może udokumentować wszystko za pomocą zbiorczych korekt, gdyż rabat ten będzie udzielany w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów zrealizowanych w danym okresie na rzecz konkretnego nabywcy (tj. zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT).

Warto jednak podkreślić, że zbiorcze faktury korygujące muszą zawierać wszystkie obligatoryjne dane wymienione w art. 106j ust 2 ustawy o VAT oraz dodatkowo, powinny uwzględniać adnotację dotyczącą okresu, do którego odnosi się udzielana premia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *