Odwrotne obciążenie a deklaracja VAT

Niektóre transakcje muszą być udokumentowane fakturą, która będzie zawierała adnotację (dopisek): „odwrotne obciążenie”. Czy takie transakcje należy podsumować na jakieś deklaracji?

Oczywiście, że tak. Przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury z dopiskiem „odwrotne obciążenie” muszą przesyłać do Urzędu Skarbowego podsumowujące informacje, a więc deklaracje.

Mówiąc dokładniej, przedsiębiorca taki zobowiązany jest do złożenia deklaracji VAT-27 do Urzędu Skarbowego. Od bieżącego 2017 roku należy daną deklarację przesyłać elektronicznie.

Wspomnianą deklarację VAT-27 należy składać wraz z deklaracjami okresowymi do 25-tego dnia danego miesiąca (za miesiąc poprzedni!).


Jakie dane musi zawierać deklaracja VAT-27?

Deklaracja VAT-27, a więc informacja podsumowująca musi zawierać podstawowe dane odnośnie sprzedawcy, jak i nabywcy oraz dokonanej między nimi transakcji. Dokładniej mówiąc są to dane:

  • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika składającego informację podsumowującą,
  • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika nabywającego towary lub usługi,
  • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *