Jak przesyłać pliki JPK na żądanie?

Podany artykuł wyjaśni wątpliwości związane z wysyłką plików na żądanie organu podatkowego. Dowiedz się, w jaki sposób można przekazać plik JPK na żądanie do organu podatkowego.

Plik JPK wymienione w art. 193a §1 (np. JPK_FA z faktur) przekazywane są do organów podatkowych tylko na żądanie, w celu, np. kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego.
Mogą być one przekazane w formie tradycyjnej (osobiście) za pomocą nośników danych lub w formie elektronicznej.

Rodzaje plików JPK na żądanie
Pliki jpk przesyłane na żądanie dotyczą faktur sprzedaży i zakupów, magazynu i księgowości. Dokładniej mówiąc struktury tych plików posiadają następujące symbole:
 • JPK_WB – dane z wyciągów bankowych,
 • JPK_MAG – obrót magazynowy,
 • JPK_FA – faktury VAT sprzedażowe i zakupowe,
 • JPK_PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • JPK_EWP – ewidencja przychodów (Ryczałt),
 • JPK_KR – księgi rachunkowe (KH).
Powyższe dane umieszczone zostają w odpowiedniej strukturze logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów i w ten sposób mogą być umieszczone na odpowiednich nośniku danych lub przesłane bezpośrednio do MF za pomocą programu lub innej aplikacji online.

Sposoby przekazywania plików JPK

W związku z powyższym plik JPK można przesłać elektronicznie za pomocą:

 • bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Finansów „Klient JPK 2.0” – służy on do generowania, weryfikowania poprawności i wysyłania pliku JPK.
 • uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line – sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane, które można następnie zaimportować do innej aplikacji, np. Klient JPK 2.0.
 • bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma, ale tylko w przypadku wysyłki pliku JPK_FA z faktur.

Natomiast bezpośrednio (osobiście) można przekazać plik JPK w Urzędzie Skarbowym z danymi umieszczonymi na na przykład:

 • pendrive,
 • karcie pamięci,
 • płycie CD/DVD,
 • innym nośniku danych lub
 • za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *