Jakie elementy muszą znaleźć się na refakturze?

Jakie elementy muszą znaleźć się na refakturze?

 

Faktura, która dokumentuje odsprzedaż nie musi zawierać identycznych informacji z faktury zakupowej. Jednakże refaktura powinna zawierać wszystkie te dane, które muszą się znajdować na fakturze VAT, a więc:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

 

W przepisach nie ma żadnego zapisu, który narzucałby konkretne nazwy towarów czy usług. Jednakże ważne jest, aby z całościowego opisu można było wywnioskować co jest przedmiotem sprzedaży.  Oznacza to, iż podatnik może wpisać dowolną nazwę refakturowanych towarów i usług i nazwa ta nie musi być tożsama z nazwą zawartą na fakturze pierwotnej. Dodatkowo może lecz nie musi zawierać określenie “refaktura” bądź “refakturowanie”.

 

Refakturujący traktowany jest jako podmiot, który wykonał usługę i ją sprzedaje. Dlatego też może doliczyć do niej swoją prowizję. W takiej sytuacji do kwoty netto z faktury dolicza się marżę za wykonanie danej usługi i opodatkowuje właściwą dla danej usługi stawką VAT.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *