Jakie informacje zamieścić na dokumencie wewnętrznym?

Jakie informacje zamieścić na dokumencie wewnętrznym?

Sporządzając jakiekolwiek dokumenty najlepiej kierować się obowiązującymi rozporządzeniami Ministra finansów. W tym przypadku ma to również prawidłowe zastosowanie.

Określając dane, jakie powinny znaleźć się na dokumencie wewnętrznym najlepiej kierować się rozporządzaniem Ministra finansów dotyczącym wystawiania faktur, które określa i wskazuje jakie elementy powinny znaleźć się w danej fakturze. Są to między innymi dane takie jak:

– data wystawienia;
– data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi – jeżeli została określona;
– kolejny numer, nadany w ramach jednej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
– dane stron uczestniczących w transakcji;
– opis rodzaju transakcji;
– podstawa opodatkowania;
– stawka podatku VAT;
– wartość podatku VAT.

Przy czym należy podkreślić, że przy dokonywaniu transakcji walutowych (w walutach obcych) dodatkowo na dokumencie musi pojawić się informacja o obecnym kurcie przeliczeniowym, z jakiego korzystał podatnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *