Klient indywidualny żąda faktury – czy należy wystawić paragon?

Klient indywidualny żąda faktury – czy należy wystawić paragon?

Podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas/drukarek fiskalnych w działalności, wystawia paragon fiskalny do każdej transakcji i wręcza go klientowi indywidualnemu bez żądania. Obowiązek ten wynika z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Jeżeli jednak nabywca zażąda faktury, to sprzedawca dopiero na podstawie wystawionego paragonu może wystawić fakturę.

Natomiast podatnik, który korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas/drukarek fiskalnych w swojej działalności, nie ma obowiązku wystawiania paragonu fiskalnego do każdej transakcji i może wystawić klientowi indywidualnemu fakturę od razu.

 

Przedsiębiorca rejestrujący sprzedaż na kasie fiskalnej

Jeżeli klient indywidualny zażąda faktury, sprzedawca jest zobowiązany wpierw wystawić paragon do danej transakcji. Dopiero na podstawie paragonu, sprzedawca może wystawić fakturę dla nabywcy.

Należy podkreślić, że sprzedawca dopiero na żądanie nabywcy wystawia fakturę do paragonu. Oznacza to, że w pierwszej kolejności przedsiębiorca nabija sprzedaż na kasę fiskalną, a później wystawia fakturę. Dodatkowo do swojej kopii faktury przedsiębiorca powinien podpiąć paragon fiskalny oraz przechowywać w dokumentacji firmowej.

Każdy przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinien zatem pamiętać, że w pierwszej kolejności należy nabić sprzedaż na kasę fiskalną, a dopiero później wystawić fakturę na żądanie nabywcy. Nabywca ma 3 miesiące na złożenie swojej prośby odnośnie wystawienia faktury do paragonu.

Dodatkowo w określonych przypadkach musi ten paragon zwrócić sprzedawcy – na ten temat czytaj więcej w naszym poprzednim artykule: https://www.e-deklaracje.pl/a401,Czy-należy-zwrócić-sprzedawcy-paragon,-aby-otrzymać-fakturę?

 

Uwaga!

Jeśli klient żąda wystawienia faktury, wręcza mu się jej oryginał, natomiast paragon fiskalny dołącza się do tego egzemplarza faktury, który pozostaje w dokumentacji podatnika.

W przypadku faktury wystawionej w formie elektronicznej, należy oryginał paragonu fiskalnego pozostawić w dokumentacji – z danymi umożliwiającymi identyfikację tej faktury.

 

Przedsiębiorca rejestrujący sprzedaż bez kasy fiskalnej

Jeżeli jednak przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, to tym samym nie ma obowiązku wystawiania paragonu. W związku z czym, jeżeli klient indywidualny zażąda faktury to sprzedawca może wystawić nabywcy od razu fakturę – bez konieczności wcześniejszego wystawiania paragonu.

Na drukarkach fiskalnych z funkcją drukowania faktur istnieje możliwość wydruku paragonu lub właśnie faktury. Wystawianie dokumentów sprzedaży odbywa sie w programie do obsługi sprzedaży, z którego wydruk wysyłany jest na drukarkę fiskalną, gdzie następuje fiskalizacja tych dokumentów.

 

Podsumowując, podatnik może na żądanie nabywcy wystawić fakturę do transakcji od razu lub poprzez wcześniejsze udokumentowanie transakcji paragonem – wystawienie faktury na podstawie paragonu. Od tego zależeć będzie między innymi to czy sprzedawca rejestruje swoją sprzedaż na kasie lub drukarce fiskalnej oraz od tego komu ma wystawić dokument sprzedaży – klient biznesowy czy indywidualny.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy, kupujący ma prawo zażądać wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi. Po tym terminie podatnik-sprzedawca ma prawo odmówić klientowi wystawienia faktury. Oczywiście wystawienie faktury dla klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź rolnikiem ryczałtowym nie zwalnia podatnika z obowiązku zarejestrowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej.

 

Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury dla klienta indywidualnego?

Zgodnie z ustawą o VAT w przepisach przewidziane zostały pewne wyjątki, które mówią, iż przy określonym charakterze sprzedaży nie ma obowiązku wystawiania faktury dla klienta indywidualnego, nawet gdy zgłosi ona takie żądanie.

Nie ma obowiązku wystawiania faktury dokumentującej sprzedaż na rzecz osoby prywatnej w przypadku:

 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • świadczenia usług:
  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług; oraz w przypadku otrzymania zaliczek lub przedpłat na poczet wyżej wymienionych czynności z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *