Co to jest podatek liniowy?

Istnieją dwa sposoby opodatkowania w ramach zasad ogólnych. Omówimy jedno z nich, a więc skalę liniową.

Z opodatkowania dochodów podatkiem liniowym mogą korzystać:

  • przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne będące wspólnikami spółki lub spółek niebędących osobami prawnymi.

Należy tu jednak podkreślić, iż każdy ze wspólników może rozliczać się wg innej stawki. Tak więc jeden z nich może rozliczać się wg stawki liniowej, a drugi, np. wg skali podatkowej. Natomiast jeżeli podatnik prowadzi działalność jednoosobowo i w formie spółki lub spółek niebędących osobami prawnymi, wybór podatku liniowego będzie dotyczył wszystkich form tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o pdof.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *