Anulowanie faktury

Wielu przedsiębiorców ma potrzebę anulowania faktur, jednakże czy jest to regulowane przepisami prawa? Czy jest to w ogóle możliwe?

Tak naprawdę przepisy prawa nie regulują w ogóle kwestii anulowania faktury. Dlaczego? Ponieważ anulowana może być tylko faktura, która nie znalazła się w obrocie prawnym. Co oznacza, że nie została wydana klientowi i posiadamy jej obydwa egzemplarze.

W związku z powyższym faktura taka nie jest kontrolowana przez organy podatkowe i nie znajduje swojego zapisu prawnego w ustawach.

Fakturę elektroniczną można anulować w programie online, faktura zostanie po prostu przekreślona (zawsze można ją jednak przywrócić). Natomiast fakturę papierową można tylko przekreślić w obu egzemplarzach i umieścić stosowną adnotację z podpisem (w tym wypadku nie cofniemy już danej czynności).

Anulowanie faktury ma na celu uniemożliwienie jej ponownego wykorzystania. Faktura jest błędna, przekreślona i znajdzie się tylko w archiwizacji – powinna być przechowywana w dokumentacji.

Faktura, która nie była w obrocie prawnym, nie podlega oczywiście ewidencji.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, iż faktura nie może być anulowana ze względu na wystąpienie w niej błędów, ponieważ wszelakie błędy mogą być poprawiane tylko poprzez fakturę (lub notę, w zależności od rodzaju dokumentu, czy jest on sprzedażowy, czy zakupowy)

Oczywiście faktura, która może być anulowana nie oznacza, że nie została przekazana dalej. Może zdarzyć się tak, iż sprzedawca wyśle towar wraz z załączoną fakturę, jednakże klient nie odbierze jej. W związku z czym towar wróci ponownie do sprzedawcy i będzie on posiadał dwa egzemplarze faktury, co oznacza, że faktura ta może być anulowana – nie doszło do transakcji, a jeden egzemplarz faktury nie został odebrany przez klienta. To samo dzieje się w przypadku zagubienia paczki lub jej zniszczenia. Jednakże w takim przypadku musimy uzyskać odpowiednie zaświadczenie, które będzie informować o tym co stało się z daną przesyłką – została zagubiona lub zniszczona przez formę kurierską, czy pocztę.

Jeżeli jednak faktura taka została już ujęta w deklaracji VAT, to należy dokonać jej korekty. Spowoduje to skorygowanie zawyżonej kwoty w deklaracji podatku VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *