Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów – PKPiR

Już od 8 kwietnia tego roku obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Kto musi zastosować się do nowego wzoru PKPiR?
Nowy wzór PKPiR na pewno muszą stosować podatnicy, którzy w obecnym roku rozpoczęli działalność gospodarczą. Jednakże podatnicy, którzy przed 8 kwietnia 2016 r. rozpoczęli ewidencjonowanie przychodów i kosztów na dotychczasowym wzorze PKPiR, mogą to nadal robić do końca 2016 r. W takim przypadku nowy wzór PKPiR będą musieli zastosować dopiero od 1 stycznia 2017 r. Na takie postępowanie pozwala im § 3 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego.

Jeżeli podatnicy, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą rozpoczęli by prowadzenie PKPiR na dotychczasowym wzorze (już nieaktualnym), w przypadku kontroli podatkowej ich księga zostałaby uznana za wadliwą. Grozi za to kara grzywny (art. 61 § 3 k.k.s.).

Natomiast podatnicy, którzy kontynuują działalność gospodarczą rozpoczętą przed 8 kwietnia 2016 r. i używają nadal starszej wersji PKPiR, przy ewentualnej kontroli podatkowej ich księga nie będzie uznana za wadliwą – wynika to wprost z § 3 ust. 3 rozporządzenia zmieniającego. Oczywiście podatnicy Ci mogą już teraz zdecydować się na prowadzenie PKPiR według nowego wzoru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *