Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów – PKPiR

Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów – PKPiR

Już od 8 kwietnia tego roku obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Kto musi zastosować się do nowego wzoru PKPiR?
Nowy wzór PKPiR na pewno muszą stosować podatnicy, którzy w obecnym roku rozpoczęli działalność gospodarczą. Jednakże podatnicy, którzy przed 8 kwietnia 2016 r. rozpoczęli ewidencjonowanie przychodów i kosztów na dotychczasowym wzorze PKPiR, mogą to nadal robić do końca 2016 r. W takim przypadku nowy wzór PKPiR będą musieli zastosować dopiero od 1 stycznia 2017 r. Na takie postępowanie pozwala im § 3 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego.

Jeżeli podatnicy, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą rozpoczęli by prowadzenie PKPiR na dotychczasowym wzorze (już nieaktualnym), w przypadku kontroli podatkowej ich księga zostałaby uznana za wadliwą. Grozi za to kara grzywny (art. 61 § 3 k.k.s.).

Natomiast podatnicy, którzy kontynuują działalność gospodarczą rozpoczętą przed 8 kwietnia 2016 r. i używają nadal starszej wersji PKPiR, przy ewentualnej kontroli podatkowej ich księga nie będzie uznana za wadliwą – wynika to wprost z § 3 ust. 3 rozporządzenia zmieniającego. Oczywiście podatnicy Ci mogą już teraz zdecydować się na prowadzenie PKPiR według nowego wzoru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *