Obowiązek wysyłki elektronicznych deklaracji VAT

Obowiązek wysyłki elektronicznych deklaracji VAT

Od nowego 2017 roku wchodzą zmienione przepisy ustawy o VAT. Oznacza to, że na podatników zostaje nałożony obowiązek wysyłania deklaracji VAT elektronicznie. 

Przedsiębiorcy nie będą już mieli możliwości decydowania, w jakiej formie chcą wysyłać swoje deklaracje – papierowo czy elektronicznie. Teraz każdy podatnik będzie musiał wysyłać je po prostu elektronicznie.

Istnieją jednak pewne wyjątki, dzięki którym niektórzy podatnicy mają roczny okres przejściowy do 2018 roku na zmianę wysyłki deklaracji. Oznacza to, że ta wybrana częśc podatników będzie miała obowiązek wysyłki deklaracji nie w 2017 roku, a w 2018 roku.

W przepisach prawa…

…a dokładnie w art. 99 ust. 11b ustawy o VAT widnieje informacja, że wszelkie deklaracje, o których jest mowa w wybranych przedziałach ustawy, mogą być wysyłane tylko za pośrednictwem Internetu.

„Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”

 

Jak wspomniano powyżej, elektronicznie będą wysyłane wszelkie deklaracje VAT. Oznacza to, że przepis dotyczy nie tylko deklaracji VAT-7 czy VAT-7K, ale również VAT-UE, VAT-27. Dla wyjaśnienia: deklarację VAT UE składają ci przedsiębiorcy, którzy dokonują jakichś transakcji wewnątrzwspólnotowych. Natomiast deklarację VAT-27 składają przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem.
Kiedy wysyłać informacje podsumowujące VAT-UE, a kiedy VAT-27?
Według przepisów z art. 100 ust. 3 ustawy o VAT podsumowanie VAT-UE składa się za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym postał dany obowiązek podatkowy. Oczywiście podsumowanie musi być wysłane elektronicznie. Ewentualna korekta złożonej deklaracji musi być niezwłocznie przesłana, także elektronicznie – mówi o tym przepis z art. 101 ustawy o VAT.
Natomiast podsumowanie VAT-27 według art. 101a ust. 2 ustawy o VAT również musi być złożone do 25. dnia miesiąca, również elektronicznie. Korekta deklaracji też musi być niezwłocznie wysłana za pomocą środków komunikacji elektronicznych – mówi o tym art. 101a ust. 4 ustawy o VAT.

Podsumowując, termin złożenia deklaracji VAT-7 i VAT-7K elektronicznego upływa 25 dnia miesiąca następującego po tym, za który deklaracja jest generowana (VAT-7) lub po danym kwartale (VAT-7K).

 

Uwaga!

Nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K wysyłane elektronicznie mają dotyczyć rozliczenia za okres stycznia i I kwartał 2017 roku, a nie grudnia 2016 roku.

Kto nie musi w 2017 roku wysyłać deklaracji elektronicznie?

Jak wspomniano na wstępie, istnieją pewne wyjątki, co do których obowiązek wysyłki deklaracji elektronicznie będzie liczony dopiero od 2018 roku. Za takich podatników Ministerstwo Finansów uznaje przedsiębiorców, którzy nie są:

  • obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
  • sprzedawcami towarów lub usług z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym (czyli m.in. dostawy złomu, metali szlachetnych, niektórzy dostawcy komputerów, ale też niektórzy dostawcy usług budowlanych)
  • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *