Czy można uzyskać zwrot kosztów za dojazdy do pracy?

Czy można uzyskać zwrot kosztów za dojazdy do pracy?

W obecnych czasach pracownicy nie boją się pracować w miejscach oddalonych od swojego miejsca zamieszkania. Bardzo często pokonują duże odległości, zanim dostaną się do siedziby firmy, w której pracują. Z tego powodu spora część pracowników zastanawia się, czy w jakiś sposób może obniżyć swoje koszty dojazdów do pracy. Rodzi się pytanie: czy pracownicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na dojazdy do pracy?


Pracownicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów za dojazdy do pracy, ale pod warunkiem, że są zatrudnieni na umowę o pracę. Środki można uzyskać od pracodawcy lub ze środków Funduszu Pracy.

Jeżeli pracownik chce ubiegać się o zwrot kosztów od swojego pracodawcy, może to zrobić tylko wtedy gdy pracodawca oddeleguje go do pracy. W innym wypadku, a więc w sytuacji, gdy pracownik dobrowolnie przyjął ofertę pracy w miejscowości, która jest oddalona od jego miejsca zamieszkania o 20,50 czy 200 km nie ma możliwości ubiegania się o zwroty kosztów, musi pokryć je samodzielnie.

Natomiast aby pracownik mógł wystosować prośbę o zwrot kosztów dojazdów z Funduszu Pracy, musi złożyć odpowiedni wniosek w rejonowym urzędzie pracy (zgodnie z miejscem zamieszkania). Jednakże wniosek taki mogą złożyć tylko ci pracownicy, których to urząd pracy skierował do danego zatrudnienia. Dodatkowo pensja takiego pracownika nie może przekraczać dwu krotności najniższego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *