Obowiązki prowadzących działalność nierejestrową

Dowiedz się, czy możesz prowadzić działalność nierejestrową – jaki jest limit przychodów oraz jakie dokładnie obowiązki spoczywają na osobie prowadzącej taki rodzaj działalności – działalności nie będącej działalnością gospodarczą.

Działalność nierejestrowana jest przez wielu wyczekiwaną nowością. Działalność ta nie jest działalnością gospodarczą, dzięki czemu w wielu kwestiach jej prowadzenie jest dużym plusem i ułatwieniem dla przedsiębiorcy.

Uwaga! Warto podkreślić, iż mimo braku prowadzonej działalności gospodarczej (braku rejestracji firmy), dana osoba posiada odpowiedzialność cywilną. Jest więc uznawana za przedsiębiorcę - według Kodeksu Cywilnego.

W związku z czym, pomimo iż przedsiębiorca nie ma zarejestrowanej firmy, ale prowadzi ją i posiada odpowiedzialność cywilną – musi respektować prawa konsumenta. Stosować się do reklamacji, zwrotów itp.

—-

Limit dla działalności nierejestrowej

Aby móc skorzystać z działalności nierejestrowej, nie można przekroczyć wyznaczonego limitu przychodów (50% minimalnego wynagrodzenia).

Po jego przekroczeniu automatycznie działalność uznawana jest za działalność gospodarczą – tak więc, od dnia, gdy przekroczenie nastąpiło.

Jeżeli miesięczny przychód zostanie przekroczony (1050 zł), przedsiębiorca ma 7 dni na to, aby zarejestrować firmę w CEIDG.

—-

Obowiązki przedsiębiorcy

Osoby prowadzące działalność nierejestrową mają obowiązek prowadzenia wyznaczonych rodzajów dokumentacji. Mianowicie muszą:

  • prowadzić ewidencję sprzedaży dla celów podatku VAT – według art. 109 ust. 1 ustawy.

Ta ewidencja jest przede wszystkim ważna w kwestii kontroli osiąganych przychodów.

Ponieważ, aby prowadzić działalność nierejestrową nie można przekroczyć wyznaczonego limitu przychodów. W związku z czym, jeżeli wg ewidencji przekroczymy go, to będziemy mieli szybką informację o tym fakcie.

Przedsiębiorca musi więc wystawiać rachunki (faktury zwolnione z VAT) swoim klientom, aby posiadać jakiekolwiek dowody możliwe do zarejestrowania w ewidencji sprzedaży.

—-

Brak obowiązków przedsiębiorcy

Osoby prowadzące działalność nierejestrową nie mają obowiązku:

  • stosowania kas rejestrujących (kas fiskalnych), z pewnymi wyjątkami,
  • wysyłania pliku JPK (jednolitego pliku kontrolnego),
  • przychody nie podlegają szczególnym regulacjom o obowiązkach raportowania nałożonym na banki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *