VAT – podatek od towarów i usług

Przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia (oprócz ksiąg rachunkowych) ewidencji VAT zakupów oraz sprzedaży.

Podatek VAT w odróżnieniu od podatku dochodowego dotyczy każdej pojedynczej transakcji, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatek ten rozliczany jest miesięcznie albo kwartalnie. Natomiast w deklaracji miesięcznej lub kwartalnej VAT ujmuje się wszystkie transakcje zakupów dokonanych przez nas oraz faktur sprzedaży wystawionych przez nas.

Oznacza to, że jeśli w danym miesiącu otrzymaliśmy kilka faktur na usługi lub towary, które zakupiliśmy i dokonamy zsumowania z każdej faktury kwoty podatku VAT to otrzymamy sumę podatku naliczonego VAT za dany miesiąc.

Z drugiej strony, gdy zsumujemy podatek VAT na fakturach, które my wystawiliśmy w danym miesiącu, wówczas otrzymamy sumę podatku VAT należnego.

Odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu możemy dokonać:

  • maksymalnie w ciągu dwóch następnych miesięcy albo kwartałów począwszy od miesiąca/kwartału, którego dotyczy dana faktura,
  • Po upływie powyższych okresów odliczenia podatku VAT możemy już tylko dokonać przy pomocy korekty deklaracji VAT albo uzyskania duplikatu faktury.

Ponadto należy pamiętać, iż nie możemy dokonać odliczenia z faktury kosztowej, której fizycznie jeszcze nie otrzymaliśmy. Przykładowo jeśli nasz kontrahent wysłał do nas fakturę zakupu z datą wystawienia i sprzedaży 30.11.2016r.  a faktura ta doszła do nas 07.12.2016r. to wówczas nie możemy odliczyć podatku VAT od tej faktury w rozliczeniu za 11/2016r. dlatego że nie dysponowaliśmy do końca 11/2016r. daną fakturą.

Teraz dokonujemy zestawienia tych dwóch rodzajów podatku VAT i sprawdzamy czy za dany miesiąc suma podatku VAT:

  • należnego > naliczonego -> wówczas otrzymamy podatek VAT do zapłaty,
  • naliczonego > należnego -> wówczas otrzymamy podatek VAT zwrotu albo do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *