Odpowiedzialność solidarna – nowe zasady

Zasady dotyczące odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe oraz kaucji gwarancyjnej zostaną zmodyfikowane, co ma zwiększyć skuteczność obu tych instrumentów.

Od przyszłego roku solidarna odpowiedzialność obejmować będzie również transakcje dotyczące folii typu stretch oraz komputerowych dysków twardych HDD i SSD. Zmiany obejmą jednak także same zasady dotyczące solidarnej odpowiedzialności.

Rozszerzony zostanie np. katalog przesłanek, które muszą być spełnione, by dany nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, był zwolniony z solidarnej odpowiedzialności. W efekcie nabywca będzie musiał dokonać zapłaty w całości za towary na rachunek sprzedawcy w banku, który ma siedzibę na terenie Polski, lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. W przypadku paliw ich sprzedawca będzie musiał posiadać odpowiednie koncesje dotyczące dostaw paliw.

W projekcie zakłada się też wprowadzenie dodatkowych wymogów dla możliwości złożenia przez sprzedawcę kaucji gwarancyjnej. Aby złożyć kaucję, dany sprzedawca nie będzie mógł być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Konieczne ma być ponadto upoważnienie banku lub SKOK-u do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, który został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. W przypadku branży paliwowej wymagane będzie także posiadanie odpowiedniej koncesji związanej z dostawą paliw.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Więcej informacji -> tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *