Okresy niewliczane do stażu pracy

We wcześniejszym artykule wspominaliśmy o okresach jakie wliczane są do stażu pracy, teraz przedstawimy te, które nie są wliczane.

W związku z powyższym oprócz wliczanych okresów do stażu pracy istnieją jeszcze te okresy, które na pewno nie są wliczane do łącznej sumy okresów zatrudnienia.

Do stażu pracy na pewno nie zalicza się okresu pracy, która odbywała się na zasadzie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej. Umowa ta nie jest w ogóle brana pod uwagę przy liczeniu stażu pracy, czy uznaniu uprawnień dla pracownika, takich jak urlop, czy emerytura itp. Pracownik, który pracuję na umowę zlecenia może uzyskać dzień wolny, w każdym momencie bez dodatkowych zaświadczeń, nie przysługuje mu tym samym według prawa urlop wypoczynkowy (płatny) w okresie 20 lub 26 dni.

Dodatkowo nie wlicza się również okresu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy, jak również urlop bezpłatny. Oznacza to, iż osoba prowadząca własną działalność gospodarczą nie nabywa stażu pracy. Natomiast osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym również nie będzie mogła doliczyć danego okresu do stażu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *