W jakiej formie wysyłać rozliczenia VAT?

Od nowego roku większość podatników (oprócz małych podatników) zobowiązana jest do wysyłki deklaracji VAT-7 co miesiąc. Jak wiadomo, rozliczenia kwartalne straciły moc – dla większości podatników. Dlatego wiele przedsiębiorców zastanawia się, w jakiej formie mają wysyłać swoje comiesięczne deklaracje.

Deklaracje VAT-7 muszą być koniecznie wysyłane drogą elektroniczną – mówi o tym przepis z art. 99 ust. 11b ustawy o VAT w zw. z art. 14 ustawy zmieniającej.

Jednakże jak od każdej reguły i tu istnieją wyjątki. Podatnicy, którzy nie spełniają, chociażby jednego z niżej wymienionych warunków – nie są zmuszeni do wysyłania deklaracji VAT-7 drogą elektroniczną. Co oznacza, że mogą swoje deklaracje nadal składać w formie papierowej.

Przepisy prawa zobowiązujące do wysyłki deklaracji VAT-7 nie są stosowane do podatków, którzy nie są:
– obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., lub nabywcami tych towarów lub usług;
– obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o PIT lub art. 27 ust. 1c ustawy o CIT, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *