Jakie dane musi zawierać kilometrówka?

Jakie dane musi zawierać kilometrówka?

Przepisy prawa określają jakie minimalnie dane musi zawierać dokument kilometrówki – ewidencja przebiegu pojazdów. 

W związku z powyższym, według podatku od osób fizycznych (art. 23 ust. 7) należy ujmować w ewidencji podstawowe elementy danych, które są regulowane przepisami prawa.

Na pewno nie ma ustalonego wzoru ewidencji przebiegu pojazdu, natomiast ujęte są dane jakie ewidencja powinna zawierać:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika (od niej bowiem zależy obowiązująca stawka za 1 km),
 • kolejny numer wpisu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • datę i cel wyjazdu,
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 km przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu,
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
 • wyliczenia kosztu uzyskania przychodu, który wykazuje się w kwocie przypadającej na dany miesiąc oraz w układzie rocznym narastającym, dokonuje się na podstawie:
 • sumy miesięcznego przebiegu pojazdu (suma faktycznie przejechanych kilometrów wykazanych w ewidencji przebiegu pojazdu przemnożona przez stawkę 1 km określoną przez Ministra Infrastruktury), która wyznacza zarazem limit zakwalifikowania wydatków w koszt;
 • kosztów eksploatacji pojazdu poniesionych w miesiącu oraz podania ich w układzie narastającym.

Dodatkowo określone są stawki 1 km przebiegu pojazdów. Stawki regulowane są przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury. W obecnym stanie stawki wynoszą tyle samo, co w roku ubiegłym, a więc:

1. Stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego:

 • o pojemności skokowej silnika do 900cm3 0,5214 zł,
 • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 0,8358 zł.

2. Stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla motocykla 0,2302 zł.

3. Stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla motoroweru0,1382 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *