Jednoczesne wydanie paragonu i faktury dla nabywcy

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy mogą udokumentować sprzedaż na rzecz konsumenta w formie paragonu i faktury. Zastanawiający jest fakt, czy te dwa dokumenty mogą być wydane jednocześnie i czy nie jest to sprzeczne z przepisami prawa?

Jeżeli dana firma chce wydać klientowi paragon i fakturę jednocześnie, to jest to nieprawidłowe. Nie można wydawać jednocześnie paragonu i faktury. Ewentualnie na podstawie paragonu może być wystawiona faktura, ale jeżeli klient wystosuje odpowiednie żądanie. W innym wypadku jednoczesne wydanie jest niezgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym, mimo, posiadania przez firmę szczegółowych danych wskazanych na fakturze, umożliwiających jednoznaczną identyfikację sprzedaży zewidencjonowanej na kasie rejestrującej oraz odnalezienie danego paragonu w przechowywanych przez firmę kopiach – nie wypełnia przesłanki zawartej w art. 106h ust. 1 ustawy o VAT.

Jak wynika z przepisów prawa, podatnik zobowiązany jest do wydrukowania potwierdzenia dokonanej transakcji sprzedaży, ale paragonem lub faktura. Oznacza to, iż sprzedawca może wystawić jednocześnie tylko jeden dokument potwierdzający transakcję i nie ma obowiązku wydawania paragonu do faktury lub odwrotnie (chyba, że po wystawieniu paragonu nabywca zażąda wystawienia faktury). Według przepisu art. 106h ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy rejestrującej, paragon dokumentujący tę sprzedaż zostaje u sprzedawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *