Jakie są kary za fałszerstwo faktury?

Przedsiębiorcy muszą obowiązkowo wiedzieć jakie kary czyhają na nich za brak wystawienia faktury lub jej niewłaściwe wystawienie.

Za fałszerstwo faktury, a więc jej podrabianie, czy podrabianie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, grzywna do 3000 stawek dziennych – według art. 270a § 1 k.k.:

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast za fałszerstwo faktury, gdzie kwota należności ogółem jest większa niż 5 000 000 zł podatnik podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, grzywna do 3000 stawek dziennych – według art. 270a § 2 k.k.:

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Dodatkowo za fałszerstwo faktury, poświadczenie nieprawdy przez wystawce faktury z kwotą należności co najmniej 10 000 000 zł podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat, kara pozbawienia wolności 25 lat, grzywna do 3000 stawek dziennych – według art. 277a § 1 k.k.:

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a fałszowanie faktury lub używanie sfałszowanej faktury § 1 albo art. 271a fałszowanie faktury w zakresie okoliczności faktycznych faktury lub używanie sfałszowanej faktury § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *